Geld lenen

Geld lenen en het BKR

Wat doet het BKR?

Het Bureau Krediet Registratie (zie: http://www.bkr.nl) registreert alle kredieten om ervoor te zorgen dat geldverstrekkers een goed beeld kunnen krijgen van het leen- en aflosgedrag van consumenten. Daardoor wordt het risico voor de kredietverstrekker ingeperkt. Anderzijds wordt zo voorkomen dat consumenten meer lenen dan ze zich kunnen permitteren.

Heb je in de afgelopen vijf jaar een krediet afgesloten? Dan is de kans groot dat jouw gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het BKR staan.

Het BKR registreert kredieten:

  • met een looptijd van langer dan drie maanden
  • met een geleend bedrag tussen de 500 euro en 125.000 euro.

Let op!

Een krediet van een thuiswinkel wordt ook geregistreerd als je voor minder dan 500 euro op afbetaling koopt en langer dan twee maanden een bedrag tussen de 125 euro en 500 euro niet hebt betaald.

Geld lenen en BKR

De kredietvorm is voor registratie bij het BKR niet van belang. Alle kredietvormen worden geregistreerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om creditcards, persoonlijke leningen, een kredietlimiet op de betaalrekening of zelfs een afbetalingsregeling bij een thuiswinkelorganisatie. Hypotheekschulden worden vooralsnog alleen geregistreerd wanneer je langer dan 120 dagen je termijn niet betaald hebt. Verder registreert het BKR nog mobiele telefoonabonnementen van enkele providers (Telford, T-Mobile, Vodafone). Studieleningen van de Informatie Beheer Groep worden niet doorgegeven aan het BKR.

Gegevens verstrekken

Het BKR verstrekt de gegevens zoals opgenomen in het CRI aan kredietverstrekkers die zijn aangesloten bij dit informatiesysteem. Dat zijn banken, financieringsmaatschappijen, thuiswinkels, creditcardverstrekkers en telefoonbedrijven. Deze deelnemers zijn verplicht om informatie in te winnen bij het verstrekken van een krediet. Op basis van onder meer deze gegevens beoordeelt de kredietverstrekker of een krediet voor jou verantwoord is. Het is dus de kredietverstrekker die beslist over een lening en niet het BKR!

BKR weet niet alles

Alleen de betalingsverplichtingen van consumenten met een krediet staan vermeld in het BKR-register. Het BKR weet dus niet alles over jouw financiële situatie. Alleen de volgende gegevens zijn bekend:

  • Persoonsgegevens: naam, geboortedatum en adres en woonplaats
  • Kredietgegevens: de kredietvorm, het moment waarop het krediet is ontstaan, wanneer het krediet afgelost moet zijn, het geleende of maximaal te besteden bedrag en eventuele bijzonderheden gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Geregistreerd

In totaal staan ruim twaalf miljoen mensen geregistreerd bij het BKR. Deze mensen hebben bij elkaar bijna 22 miljoen kredieten afgesloten. Gemiddeld hebben consumenten dus twee kredieten op hun naam staan. Het gaat om lopende kredieten of om kredieten die korter dan vijf jaar geleden zijn beëindigd.